Home ของฝากไต้หวัน

ของฝากไต้หวัน

Latest Post

เที่ยวอาคิตะ

มาเที่ยว อาคิตะ ตอนเหนือกันดีกว่า

0
การแนะนำพื้นที่ อาคิตะ ตอนเหนือ 1.รถไฟสาย อาคิตะ ไนริคุ จูกัง เป็นรถไฟสายท้องถิ่นที่วิ่งทางตอนเหนือของจังหวัดอาคิตะ วิ่งเป็นระยะทางประมาณ 94.2 กิโลเมตร จากลิตเติ้ลเกียวโต Kakunodate ของ Michinoku ไปยัง Takanosu ซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของกลองไทโกะที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายตลอดเส้นทางรถไฟ อาทิ ทุ่งดอกไม้ น้ำพุร้อน และทิวทัศน์เมืองเก่า รถไฟสายนี้มีชื่อเล่นว่า “Smile...