แนะนำคณะ National Taipei University of Technology

473

มหาวิทยาลัย @National Taipei University of Technology
http://www-en.ntut.edu.tw/bin/home.php
ท่านไหนสนใจไปเรียนต่อที่ประเทศไต้หวันสาขาเกี่ยวกับ Technology ซึงจะมีหลายสาขาค่ะ

Error page

academic degree 1

Admission handbook2

academic degree 3 Admission Timeline

_____________________________________
+++++College of Mechanical & Electrical Engineering+++++
สาขาภาษาอังกฤษคือ
**(Eng)Master’s Degree Program- International master program of Machanical and Electrical Engineering
**(Eng) Doctoral Degree Program- International Graduate Program in CMEE
________________________________________
+++++College of Electrical Engineering & Computer Science
สาขาภาษาอังกฤษคือ
**(Eng) Master’s Degree and Doctoral Degree Program International Graduate Program in EECS
________________________________________
+++++College of Engineering
**(Eng) Master’s Degree and Doctoral Degree Program
International Graduate Program in Energy and Optoelectronic Materials (EOMP)
________________________________________
+++++College of Humanities & Social Science
**(Eng) Bachelor’s degree and Master’s Degree Program
English
________________________________________
+++++College of Design(Chinese Only)
________________________________________
+++++College of Management
**(Eng) International Master of Business Administration Program (IMBA)
สาขาต่างๆที่กล่าวมาข้างต้นเป็นสาขาที่มีความเกี่ยวข้องกับ Technology ค่ะ ^^ ของเค้า Expert เรื่องนี้จริงๆแถมมหาวิทยาลัยเดินมาไม่ถึง 3นาทีถึงรถไฟฟ้าแล้วนะคะ อยู่ใจกลางเมืองเลยค่ะ และมหาวิทยาลัยได้รับรางวัลมากมาย เป็นอันดับ 1 ในหลายๆด้าน ทั้งได้รับรางวัล
Teaching Excellence University Awarded จากกระทรวงศึกษาธิการประเทศไต้หวันด้วยนะคะ